? กว่าจะเป็นสารคดีสักเรื่อง | อินทขิล เชียงใหม่ |

🎞 หนังสั้น มรดก | The Heritage | สารคดี ตามติด ชีวิตจริง |
🎥 กว่าจะเป็นสารคดีสักเรื่อง | อินทขิล เชียงใหม่ | ตามติด ชีวิตจริง 🎞The Heritage My RØDE Reel 2014 | โพสต์อีกครั้ง 2563 | Re-Upload in 2020 |

เบื้องหน้า หนังสั้น 🎞 มรดก | The Heritage | 👉 https://youtu.be/jX9uhMe1098

ผมมีเวลาถ่ายทำ 1 วัน เพราะตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง 2 วันก็จะหมดเขตการส่งผลงาน ดังนั้นทุกอย่างจะถ่ายซ่อมไม่ได้ เคราะห์ซ้ำกรรมซัดวันที่ผมถ่ายทำฝนก็ตกลงมา แต่เดอะโชว์มัสโกออน ผมและน้องๆ กลุ่มช่างฟ้อนก็ยังทำหน้าที่อย่างไม่ลดละ จนเราได้ภาพ (footage) ที่ไม่ปะติดประต่อกันมากมาย

The day I started this film, the deadline was in the next two days, so I had one day for filming. That means I could not make any mistake because there were no time left for fixing it. Everything went even worst when it rained, but “The show must go on.” The dance crew and I tirelessly continued to complete our mission. Finally, I got only incoherent footage.

%d bloggers like this: