เกี่ยวกับเรา:

AD-archhousestudio-537pix

ARCH HOUSE STUDIO (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ) เป็นคณะทำงานส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดย วีรวุฒิ หาญสมบัติ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจะครอบคลุมงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ งานเขียน งานบรรณาธิการ และงานผลิตสื่อโทรทัศน์ ด้วยการใช้ทีมงานและโปรดักชั่นขนาดเล็ก แต่สร้างสรรค์ผลงานที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐาน จากประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทั้งสายงานการออกแบบและสื่อสารมวลชน

โปรไฟล์ออนไลน์: http://issuu.com/arch_house/docs/archhousestudio

profiles

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

ยินดีต้อนรับสู่ ARCH HOUSE STUDIO (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ)

WELCOME TO ARCH HOUSE STUDIO; TV Production, Writer and Graphic designer.

-----รับเขียน-----

-----รับคิด-----

-----รับผลิตรายการ-----

ARCH = ARCHITECTURE (i'm an architect)

HOUSE = feel like at home

STUDIO = remind to production house

%d bloggers like this: