nostalgic ความโหยหาถึงอดีต

“งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และ งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2565

คลิปนี้ยาวนะครับ ใครอยากดูเรื่องอะไรโดยเฉพาะก็เลือกดูตามไทม์โค๊ดที่ผมใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยครับ
ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประจำปี “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และ
งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2565
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้จังหวัดชลบุรีเว้นว่างจากการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และและงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี รวมระยะเวลา 2 ปี สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลาย รวมถึงมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ประกอบกับจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดต่อไป จึงกำหนดให้มีการจัด”งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี” ขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “งานสงกรานต์ชลบุรี ประเพณีของคนเมืองชล”

เอ้า งงล่ะซิ้ คิดว่าผมจะใช้เพลงประกอบสไตล์ไทยๆ ใช่มั้ยล่ะ แต่นี่ผมใช้เพลง That’s What It Takes (Clean) ของ NEFFEX ซะเลย ก็จังหวะมันเร้าใจดี ฟังเพลงนี้ประกอบกับบรรยากาศไปได้โดยไม่ต้องมีการบรรยายก็ยังได้

%d bloggers like this: