ผลงานที่ผ่านมา:

ARCH HOUSE STUDIO มีผลงานที่หลากหลาย ทั้งงานด้านบรรณาธิการ งานด้านการออกแบบกราฟิก และงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ โดยผลงานเบื้องต้นเราได้คัดเลือกผลงานบางส่วนมาเท่านั้น และจะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการทำงานของเรา สามารถดูรายละเอียดโดยแยกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ ดังนี้

workmyREC

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

ยินดีต้อนรับสู่ ARCH HOUSE STUDIO (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ)

WELCOME TO ARCH HOUSE STUDIO; TV Production, Writer and Graphic designer.

-----รับเขียน-----

-----รับคิด-----

-----รับผลิตรายการ-----

ARCH = ARCHITECTURE (i'm an architect)

HOUSE = feel like at home

STUDIO = remind to production house

%d bloggers like this: