3 หน่วยงาน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

🔥ล่าสุด🔥 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 3 หน่วยงาน พืช ประมง ปศุสัตว์

🌳 ที่ไหน? | HOW TO 🌳ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พืช ประมง ปศุสัตว์ 🌳

เกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอ เช็กสถานะการขึ้นทะเบียนได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ 🌳ประมง สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด โทร 02 5620600-15

🌳เลี้ยงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด โทร 02 6534444 เช็กสถานะขึ้นทะเบียน Line official @dldthailand

🌳รายการที่เกี่ยวข้อง เร่งมาตรการเยียวยา ปากท้องประชาชน | ถามตรงๆกับจอมขวัญ | 27 เม.ย. 63 https://youtu.be/VCYM4QstnPw

🌳กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตามหลักเกณฑ์ เพื่อส่งข้อมูลคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

#ผู้มีสิทธิจะได้รับการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น

%d bloggers like this: