เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูล รอรับเงินเยียวยา

เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูล รอรับเงินเยียวยา 15,000 บาท รักษาสิทธิ์ความเป็นเกษตรกร

เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 15000 บาท ต่อครัวเรือน ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูล ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้

การอัปเดต โดยปรับปรุงรอบการผลิต เช่น ปีนี้ปลูกข้าว แต่ปีถัดไป 63/64 แจ้งว่าปีนี้ปลูกอะไร เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่งต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเลย โดยที่ยังทำงานเกษตรอยู่ให้มาปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูกของเกษตรกรนั้นๆ เพื่อที่จะรับสิทธิ์เงินเยียวยา

รายเดิม แปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอป “Farmbook” ได้ด้วยตนเอง
กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ สำหรับครัวเรือนเกษตรกร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (ทบก 01) พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
http://farmer.doae.go.th/farmer61s.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
#ถามตรงๆ #ไทยรัฐทีวี Live : เร่งมาตรการเยียวยา ปากท้องประชาชน | ถามตรงๆกับจอมขวัญ | 27 เม.ย. 63 https://youtu.be/CqPNB9pgQmI

วิธีลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร, ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา

%d bloggers like this: