พระพยอม ไข้ความเกลียดในสังคม

พระพยอม ไข้ความเกลียดในสังคม | สารคดี ตามติด ชีวิตจริง | ตอน ธรรมะคนธรรมดา | HOUSE STUDIO | #พระพยอม #พระราชธรรมนิเทศ

%d bloggers like this: