งง ใน งง ทบทวนสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน.com

🧐ใครมีสิทธิ #ยื่นทบทวนสิทธิ ได้บ้าง❓และ ✅ #วิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ | อิหยังวะ #10 |
เปิดอุทธรณ์รับเงิน 5 พันวันแรก | 20-04-63 | ข่าวเที่ยงไทยรัฐ https://youtu.be/1W3j-gdYyyk
อ้าว….แล้วทำไมวันนี้ปุ่ม “ยื่นทบทวนสิทธิ (เฉพาะผู้ที่ ไม่ได้รับสิทธิ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ เท่านั้น)” แล้วที่เคยให้ข่าวตามข้อมุลด้านล่างนี้ก็ไม่ใช่สิ…

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้จัดทำ “4 คำถาม-คำตอบ” ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคณสมบัติการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท…

ข้อ 4. สำหรับบุคคลที่มีสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบตั้งแต่ 28 มี.ค.63 แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลย และเมื่อโทรสอบเจ้าหน้าที่กรุงไทย แล้วบอกว่าอยู่ช่วงคัดกรองของรัฐ ของเก่ายังไม่เสร็จ แล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้ไง เวลาให้สัมภาษณ์ทีวีพูดดีจัง แต่ทำงานไม่คืบหน้าเลย

ตอบ: 1)…(ข้ามไปดูคำตอบข้อ 2 เลยครับ)

ตอบ: 2) การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

ที่มา: https://tnnthailand.com/content/36645

งง ใน งง …😞😞😞

%d bloggers like this: