คู่มือการใช้แอป Farmbook สมุดเกษตรกรดิจิทัล

📖 คู่มือ #สมุดทะเบียนเกษตรกร ทุกเมนู #Farmbook #แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย ✅ เตรียมรับเยียวยา 15,000
🎯เมนู:

– แจ้งปลูกปรับปรุงข้อมูลการปลูก
– ติดตามตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
– สำรวจสมาชิกของครัวเรือน
– ติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการของรัฐของครัวเรือน
– ใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าใช้งานทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน

🎯ในกรณีที่แอปพลิเคชันมีปัญหา ติดต่อได้ท่ีเบอร์ 02-579-3926 (จันทร์ถึงศุกร์ 8.30-16.30) หรือเพจบน เฟสบุ๊ก www.facebook.com/digitaldoae (ท้ังในและนอกเวลําทํากําร)

🎯คู่มือสำหรับเกษตรกร : http://bit.ly/2UpMZEk
🎯ดาวน์โหลดคู่มือ : http://bit.ly/2HYsb0T
🎯ติดต่อ Facebook : www.facebook.com/digitaldoae Line : @yzd6514b

%d bloggers like this: