MOTION GRAPHIC

MOTION GRAPHIC

วีดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ต่อ 1 (1:1 video) เหมาะสำหรับใช้โพสต์และทำโฆษณาต่อใน Facebook งานนี้เป็นโมชั่นกราฟิก โดยผมใช้ภาพเวกเตอร์มาทำคล้ายๆ สต๊อปโมชั่น แล้วก็ลงเสียงด้วยตัวเอง โดยปรับให้เป็นเสียงแบบการ์ตูน ให้เหมาะกับตัวการ์ตูนที่เป็นตัวเดินเรื่อง…

%d bloggers like this: