พระตำหนักภูพิงค์ Bhubing Palace วัดพระธาตุดอยสุเทพ Wat Phra That Doi Suthep | อยากไปเที่ยวโว้ย Ep. 2

อยากไปเที่ยวโว้ย ep.2

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หรือ Bhubing Palace Bhubing Rajanives Palace is a royal residence in Doi Buak Ha, Muang District, Chiang Mai Province, Thailand.

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร Doi Suthep Temple Wat Phra That Doi Suthep is a Theravada Buddhist temple in Chiang Mai Province, Thailand.

%d bloggers like this: