บทสัมภาษณ์

ตลอดเวลาที่ทำงานในแวดวงสื่อ ส่วนใหญ่ผมจะเป็นผู้สัมภาษณ์มากกว่า ไม่บ่อยครั้งที่จะถูกสัมภาษณ์เช่นงานนี้ สัมภาษณ์โดย: น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต