งานผลิตรายการ

SciKids – สสวท.

SCIKIDS ไซคิดส์
นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เมษายน – มิถุนายน 2557

http://scikids.ipst.ac.th

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

รายการรู้ทันภัย

Screen Shot 2557-03-08 at 10.25.56 AM

Screen Shot 2557-03-08 at 10.25.43 AM

แอทดีไซน์แชนแนล : @dESIGN Channel สถานีดีไซน์จุดประกายความคิด PSI ช่อง 65 เดินหน้าตอกย้ำการเป็นโทรทัศน์เพื่องานออกแบบ ล่าสุดส่งรายการใหม่ “รู้ทันภัย” นำเสนอการวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมถึงการใช้การออกแบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ให้สามารถช่วยรักษาชีวิต และทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากภยันตรายรอบตัว

“รูปแบบของรายการเป็นการผสมผสานระหว่าง “ข่าว” กับ “เรียลลิตี้กึ่งสารคดี” อย่างลงตัวที่สุด โดยเนื้อหาของรายการจะเน้นการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประเด็นร้อนด้านความปลอดภัยต่างๆ มาวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหา รวมถึงสร้างภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันภัย โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในแต่ละสาขา จะมาช่วยแนะนำการวางแผน และการออกแบบเทคโนโลยี รวมถึงรายละเอียด และความรู้เบื้องต้นของการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิต และทรัพย์สินของเราให้ปลอดภัยขึ้นได้ในอนาคต”

สถานี @dESIGN Channel สถานีดีไซน์ … จุดประกายความคิด

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

[LINE TVC Parody Contest] ล้อเลียนโฆษณา ยิ่งไลน์ ยิ่งใกล้

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

 ข่าวกรมศุลกากร

ลิงก์จุลสารศุลกากร อ่านแบบเต็มๆ ที่นี่เลยครับ

Screen Shot 2557-03-08 at 8.44.14 PM

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

คิดข้ามเมฆ

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

CREATIVE LIVING

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

 SCG XP

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

%d bloggers like this: