งานคิด

งานออกแบบ กราฟิกดีไซน์

  • Faebook for Business and Marketing

ผู้เขียน: กิตติ ภูวนิธิธนา
ISBN: 978-616-7119-40-3
จำนวนหน้า: 260 หน้า
ขนาด: 16.5 x 19 x 1.3 ซม. ซม.
รูปแบบหนังสือ: พิมพ์ 2 สี

  • ใช้ให้เป็น เล่นให้เพลิน Samsung Galaxy S4 + android

ผู้เขียน: วีรวุฒิ หาญสมบัติ
กิตติ แก้วภักดี
ISBN: 978-616-7119-77-9
จำนวนหน้า: 400 หน้า
ขนาด: 17 x 24 x 1.95 ซม.
รูปแบบหนังสือ: พิมพ์ 4 สี

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

 ออกแบบปกและภาพประกอบภายในเล่ม

  • ผู้หญิงไม่ร้าย …ถ้าผู้ชายไม่เลว

old-cover

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

 งานปรับปรุงอาร์ตเวิร์ค

  • FILMING IN THAILAND GUIDE BOOK

filming

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

 อาร์ตเวิรค์

  • วารสารวัฒนธรรม

cover-wasean

layout-win1

layout-win2

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

 อาร์ตเวิร์ค

  • แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

SCRATCH

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

%d bloggers like this: