สิงห์แห่งสยาม

สิงห์แห่งสยาม

อัปเดตงานวิดีโอเล็กๆ น้อยๆ

Screen Shot 2558-06-26 at 3.05.47 PM Screen Shot 2558-06-27 at 9.32.33 AM

 

หลังจากออกกองถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาลงมือตัดต่อดราฟแรกเพื่อดู mood&tone ต่างๆ ของวิดีโอ และจะได้ประเมินเวลาโดยรวมได้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมกราฟิกต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานวิดีโอด้วย

งานวิดีโอนั้นแม้เรื่องภาพและเสียงจะสำคัญเป็นอันดับต้นๆ แต่สิ่งเรื่องการสะกดคำก็จำเป็นไม่น้อย เช่น ในวิดีโอดราฟแรกนี้มีการสะกดผิดอยู่ โดยคำว่า “กระเทาะ” จริงๆ แล้วต้องสะกดเป็น “กะเทาะ”

อัปเดตงานหลังตัดต่อซีนต่างๆ

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

%d bloggers like this: