สิงห์แห่งสยาม

อัปเดตงานวิดีโอเล็กๆ น้อยๆ

Screen Shot 2558-06-26 at 3.05.47 PM Screen Shot 2558-06-27 at 9.32.33 AM

 

หลังจากออกกองถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาลงมือตัดต่อดราฟแรกเพื่อดู mood&tone ต่างๆ ของวิดีโอ และจะได้ประเมินเวลาโดยรวมได้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมกราฟิกต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานวิดีโอด้วย

งานวิดีโอนั้นแม้เรื่องภาพและเสียงจะสำคัญเป็นอันดับต้นๆ แต่สิ่งเรื่องการสะกดคำก็จำเป็นไม่น้อย เช่น ในวิดีโอดราฟแรกนี้มีการสะกดผิดอยู่ โดยคำว่า “กระเทาะ” จริงๆ แล้วต้องสะกดเป็น “กะเทาะ”

อัปเดตงานหลังตัดต่อซีนต่างๆ

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

ยินดีต้อนรับสู่ ARCH HOUSE STUDIO (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ)

WELCOME TO ARCH HOUSE STUDIO; TV Production, Writer and Graphic designer.

-----รับเขียน-----

-----รับคิด-----

-----รับผลิตรายการ-----

ARCH = ARCHITECTURE (i'm an architect)

HOUSE = feel like at home

STUDIO = remind to production house

%d bloggers like this: