ศิลปินไทยไปเวทีโลก

บรรเจิด เหล็กคง Banjerd Lekkong

S01_0037

Interview

By Arch House Studio

end tab

ยินดีต้อนรับสู่ ARCH HOUSE STUDIO (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ)

WELCOME TO ARCH HOUSE STUDIO; TV Production, Writer and Graphic designer.

-----รับเขียน-----

-----รับคิด-----

-----รับผลิตรายการ-----

ARCH = ARCHITECTURE (i'm an architect)

HOUSE = feel like at home

STUDIO = remind to production house

%d bloggers like this: