รับเขียน

รับเขียน

  • [ รับเขียน ] บทความ, คอลัมน์, พ็อกเกตบุ๊ก, ข่าว, เรียบเรียง, สัมภาษณ์, งานบรรณาธิการ, โกสต์ไรเตอร์ ฯลฯ

รายละเอียด

งานเขียนมีขอบข่ายที่กว้างขวาง อย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้น แต่นอกจากการเขียนแล้วเรายังรับหน้าที่บรรณาธิการ (บ.ก.) ให้งานเขียนของคุณได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนตัว หนังสือเฉพาะทาง โปรไฟล์บริษัท และอื่นๆ เพื่อรองรับงานเขียนหลากหลายประเภท

…แล้วการเป็นบรรณาธิการหรือเป็น บ.ก. จะต้องทำอะไรบ้าง

ถ้าจะให้แปลกันตรงๆ สำหรับคำว่า บรรณาธิการ จะหมายถึง ผู้จัดเลือกเฟ้น รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆ นั่นเอง ซึ่งเราขอขยายความเพิ่มเติมว่า บรรณาธิการนั้นนอกจากจะทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว สำหรับเราเองบรรณาธิการจะต้องทำหน้าที่แทนผู้อ่าน คือ เราต้องทำตัวเป็นผู้อ่านทั่วๆ ไปที่คอยตรวจสอบเนื้อหา เรื่องราวทั้งในฐานะผู้รู้และผู้อ่าน

ฐานะผู้รู้ คือ เราจะต้องตรวจสอบการใช้คำต่างๆ รวมถึงหลักการเขียน ความสวยงามในเกณฑ์ทางภาษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภาษาไทย ซึ่งก็ต้องอ้างอิงราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก โดยเฉพาะการสะกดคำ และการทับศัพท์คำในภาษาต่างประเทศ ซึ่งการทับศัพท์นั้นหลายๆ คำก็ต้องพิจารณาเลือกใช้ตามสมัยนิยม เพราะหากคุณใช้ตามราชบัณฑิตยสถานมีหวังงงกันเป็นแน่

ฐานะผู้อ่าน คือ เราจะต้องทำตัวเป็นผู้อ่านทั่วๆ ไป เช่น เมื่อคุณมีข้อเขียนหรือบทความสักเรื่อง ซึ่งคุณไม่รู้ว่า เมื่อคนอื่นอ่านแล้วจะเข้าใจอย่างที่คุณต้องการสื่อสารหรือเปล่า นั่นเป็นหน้าที่ของเราครับ โดยเราจะทำตัวเป็นผู้อ่านทั่วไปเวลาอ่านบทความหรืองานเขียนของคุณ แล้วก็ตั้งคำถามในส่ิงที่ไม่รู้ เพื่อช่วยในการปรับปรุงงานเขียนชิ้นนั้นๆ ให้สมบูรณ์นั่นเอง

writing

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

%d bloggers like this: