มอเตอร์โชว์ 2020

INSPIRATION UNLOCKS THE FUTURE

Nowadays, countless ideas are created to unfold a story of success. Discover your inspiration to take the first step towards accomplishments. The 41st Bangkok International Motor Show, the Inspiration that pave the road to success.
แรงบันดาลใจ

ในโลกปัจจุบัน ผู้คนต่างสรรสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างเรื่องราวสู่ความสำเร็จ ค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 แรงบันดาลใจ ที่จะปลดทุกพันธนาการสู่ความสำเร็จ

HOUSE STUDIO ร่วมกับ OB CINEMA ทดสอบระบบ LIVE เคลื่อนที่เร็ว

%d bloggers like this: