“ควรบริโภคก่อน” แต่บริโภคหลัง?

“ควรบริโภคก่อน” (Best Before) และคำว่า “หมดอายุ” เพราะฉะนั้นต้องมาทำความเข้าใจกับ 2 คำนี้ให้ชัด ๆ ไปเลย

– คำว่า “หมดอายุ” หมายความว่า หลังจากวันนั้นแล้ว ห้ามรับประทานหรือบริโภค

– คำว่า “ควรบริโภคก่อน” หมายความว่า อาหารจะมีลักษณะดี หรือรสชาติดี ถึงวันที่ที่ระบุไว้ แต่หลังจากวันดังกล่าวไปแล้ว รสชาติ หรือคุณค่าทางอาหารอาจลดลง เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็ยังทานได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

00:00​ ประเด็นทดลอง หมดอายุวันนี้ ทานวันนี้ จะเป็นไง?
04:52​ เริ่มทดลอง “ไข่หวานม้วน”
06:04​ ทดลอง “หมูแดดเดียว”
06:37​ ทดลอง “แซนวิส”
08:13​ ทดลอง “นมพร่องมันเนย”
08:49​ ทิ้งท้ายรอผลทดลองพรุ่งนี้
09:58​ บทสรุปหนูทดลอง

อ่านเพิ่มเติม https://health.kapook.com/view111731.html

%d bloggers like this: